oudere projecten

Kronkel
oudere projecten schilderij
Stempel, Rupsband
oudere projecten schilderij
Vliegwiel, Rad
beeldhouwwerk oudere projecten
Geluidsrimpel
beeldhouwwerk oudere projecten
Versteende Motor
beeldhouwwerk oudere projecten
Versteende Rivier
beeldhouwwerk oudere projecten
Forum Medialab promotiebaken
in opdracht oudere projecten
Wolkeneilanden
oudere projecten schilderij
Gat in de Weg
oudere projecten schilderij
Stuurwiel Rad
oudere projecten schilderij
Satelliet, Gevallen Tempel
beeldhouwwerk oudere projecten
Toren, Dynamo
beeldhouwwerk oudere projecten